کاتالوگ شرکت طاها قالب توس

طراحی کاتالوگ شرکت طاها قالب توس در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت طاها قالب توس دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است

کاتالوگ زعفران پرسیکو

طراحی کاتالوگ زعفران پرسیکو در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری:  زعفران پرسیکو دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است