کاتالوگ شرکت پیروز

طراحی کاتالوگ شرکت پیروز در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت پیروز دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است