کاتالوگ کارخانه ی پرین بتن

کاتالوگ شرکت پرین بتن مشتری: شرکت پرین بتن دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است

پکیج کامل تبلیغاتی شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

پکیج کامل تبلیغاتی شرکت جی پی تل (Gptel) مشتری: شرکت جی پی تل (Gptel) دسته بندی: طراحی گرافیک – طراحی مالتی مدیا و وب – پکیج کامل تاریخ: ۱۳۹۶ طراحی آرم شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel) طراحی اوراق اداری و آیکون شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel) طراحی پوستر و بیلبورد شرکت…

پکیج کامل تبلیغاتی محصولات شرکت جاپلو

پکیج کامل تبلیغاتی محصولات شرکت جاپلو مشتری: شرکت جاپلو دسته بندی: طراحی گرافیک – طراحی مالتی مدیا و وب – پکیج کامل تاریخ: ۱۳۹۶ طراحی کاتالوگ محصولات شرکت جاپلو طراحی پوستر و بیلبورد محصولات شرکت جاپلو طراحی تم سایت محصولات شرکت جاپلو طراحی تم اینستاگرام محصولات شرکت جاپلو مجموعه عکس از محصولات شرکت جاپلو

کاتالوگ گروه صنعتی مرصاد

طراحی کاتالوگ گروه صنعتی مرصاد در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: گروه صنعتی مرصاد دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است