کاتالوگ شرکت خانه مدرن

طراحی کاتالوگ خانه مدرن در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت خانه مدرن دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است