طراحی کاتالوگ گروه صنعتی مرصاد در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: گروه صنعتی مرصاد

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ گروه صنعتی مرصاد

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است