طراحی کاتالوگ کالای کودک جاپلو در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: نمایندگی واردات کالای کودک جاپلو

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ کالای کودک جاپلو

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است