طراحی کاتالوگ شرکت طاها قالب توس در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: شرکت طاها قالب توس

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ شرکت طاها قالب توس

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است