پکیج کامل تبلیغاتی شرکت جی پی تل (Gptel)

مشتری: شرکت جی پی تل (Gptel)

دسته بندی: طراحی گرافیک – طراحی مالتی مدیا و وب – پکیج کامل

تاریخ: ۱۳۹۶

پکیج کامل تبلیغاتی شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی آرم شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی اوراق اداری و آیکون شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی پوستر و بیلبورد شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی روزنامه شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی بسته بندی شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی تم موبایل و تم سایت شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی تم اپلیکیشن شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)

طراحی وب سایت شرکت خدمات اتومبیل جی پی تل (Gptel)