مشتری: موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۹

ویدئوی تبلیغاتی موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده

این تیزر به سفارش موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.