مشتری: هتل درویشی

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۹۲

تیزرهای تلویزیون شهری هتل درویشی

این آگهی در سال ۱۳۹۲ وبه سفارش هتل مجلل درویشی جهت پخش در تلویزیون های شهری سطح شهر مشهد ساخته و پخش شد . در این نسل تیزرها نیز سه عدد تیزر دیگر توسط شرکت نارونی ساخته شده است .