مشتری: درمانگاه پوست و مو آراد شرق

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۹

ویدئوی تبلیغاتی درمانگاه پوست و مو آراد شرق

این فیلم  به سفارش درمانگاه پوست و مو آراد شرق و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.