مشتری: مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ:

فیلمهای آموزشی مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف

فیلمهای آموزشی مرکز عارف در دو زمان ۵ دقیقه ای ساخته شده اند .درویدئوی بالا  قسمتهایی از فیلمهای آموزشی مراجعین به مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف را میتوانید ملاحظه بفرمایید