طراحی کاتالوگ مبل کیمیا

مشتری: مشرکت مبل کیمیا

دسته بندی: طراحی گرافیک – طراحی کاتالوگ

تاریخ: ۱۳۹۶

طراحی کاتالوگ شرکت مبلمان کیمیا با رعایت اصول حرفه ای در رنگ بندی و اصول تایپوگرافی سعی بر آن داشته است تا با رعایت کادر بندی مناسب استفاده از تصاویر مکمل و تصویرسازی های کمکی نتیجه گیری نهایی خوبی دست پیدا کند.

کاتالوگ مبل کیمیا

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است