مشتری: کارحانه مبل چوب رنگ

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۹۵

فیلم هتل داری شرکت چوب رنگ

این تیزر که به سفارش شرکت چوبرنگ جهت معرفی خدمات آن مجموعه ساخته شده است , به نمایش یکی از فعالیتهای اصلی آن مجموعه میپردازد . این تیزر به طراحی و کارگردانی علی حسن زاده در شرکت نارونی ساخته شده است .

تصاویر برگزیده