مشتری: نظام مهندسی خراسان رضوی

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ:

ویدئوی تبلیغاتی زندگی نامه خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی

این فیلم به سفارش سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در شرکت نارونی ساخته شده است و زندگی نامه خواجه نصیرالدین طوسی را به تصویر می کشد.

تصاویر برگزیده