مشتری:  شرکت اتاق آبی

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۹۴

شرکت طراح دکوراسیون داخلی در تهران و مشهد

تیزر یاد آوری نام شرکت اتاق آبی

ایت تیزر در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ جهت پخش در تلویزیونهای شهری سطح شهر مشهد ساخته شده است. هدف این تیزر یاد آوری نام شرکت اتاق آبی در اذهان مخاطبان خاص این مجموعه میباشد.