مشتری:  شرکت عمران و مسکن شرق

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۴

انیمیشن تبلیغاتی شرکت عمران و مسکن شرق

این فیلم  به سفارش  شرکت عمران و مسکن شرق و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است .