آرم رستوران سنتی اول شما

مشتری: رستوران سنتی اول شما

دسته بندی: آرم _ لوگو _ هویت بصری

تاریخ: ۱۳۹۶

طراحی و هویت بصری یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری هر برندی باشد رویکرد گروه طراحی این مجموعه در این خصوص بر مبنای خلاقیت نوآوری مشخص شدن سبک هنری و چشم انداز استراتژیک سازمان و یا شرکت مورد نظر می باشد.