طراحی پکیج کامل تبلیغاتی Irapply در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: موسسه دانش گستر راستین پارس

دسته بندی: طراحی گرافیک – پکیج کامل

تاریخ: ۱۳۹۵

تبلیغات پراکنده و بدون چشم اندازهای استراتژیک به نتیجه مفید و نخواهد رسید گروه طراحان واحد گرافیک اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی مشتری را تدوین و برپایی این مفاهیم طراحی ملزومات را در دست اجرا گذاشته است.

پکیج تبلیغات برند IRapply شامل طراحی هویت بصری، خلق شعار، مجموعه اوراق اداری، کاتالوگ، پوستر و موارد دیگری می باشد که زیر تصویر بخشی از این موارد نمایان می باشد.

لوگو موسسه دانش گستر راستین پارس

طراحی ست اداری

طراحی پوستر

طراحی بروشور