مشتری: کلینیک پوست و موی نوین ایرانا

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۹۵

ویدئوی تبلیغاتی کلینیک پوست و موی نوین ایرانا

این تیزرها که درسال ۱۳۹۵ ساخته شده است , در تمامی تلویزیونهای محیطی سطح شهر مشهد به معرفی اولیه نام کلینیک پوست و موی نوین ایرانا پرداخته است . این تیزر به سفارش مجموعه نوین ایرانا در شرکت نارونی طراحی وساخته شده است .