نارونی و خاطره ای از استاد نور محمد درپور -مبین درپور

الله تو فرمودی برآن نور محمد… تو بر من عاشقی من عاشق تواینهارا نورمحمد روی سکوی استودیومن می خواند. با خواندن این اشعار تبدیل شده بود به پیرمردی که لعبتی قرارش را برده است. آنقدر بیقرار شده بود که شأن موی سفیدش راهم فراموش کرده بود. من هم درحال عکاسی مانده بودم که این حس…

تولید آگهی تلویزیونی هتل آپارتمان امید در شرکت تبلیغاتی نارونی

تولید آگهی تلویزیونی هتل آپارتمان امید

آگهی تلویزیونی هتل آپارتمان امید هتل آپارتمان امید نام آگهی تلویزیونی است که این روزها مجموعه نارونی شب و روز در تلاش برای آماده سازی نهایی آن می باشد. این آگهی که برای نوروز ۱۳۹۷ در حال آماده سازی است به شیوه نگاتیو دیجیتال تصویر برداری شده و هم اکنون مراحل پایانی خود را میگذراند…