تولید آگهی تلویزیونی سرخ آبی در شرکت تبلیغاتی نارونی

تولید تیزر سرخ آبی در راه است

سرخ آبی در راه است شرکت تبلیغاتی نارونی تیزر آگهی تلویزیونی سرخ آبی در راه است را به سفارش شرکت محصولات غذایی سرخ آبی و برای پخش در شبکه سراسری تولید کرد. این تیزر تلویزیونی در چندین قسمت ساخته شده است که مرحله به مرحله در شبکه سراسری پخش خواهد شد. شرکت تبلیغاتی نارونی در تولید این تیزر…