استاد غلامعلی پور عطایی در شرکت نارونی

خاطره نارونی با مرحوم استاد غلامعلی پورعطایی

شرکت تبلیغاتی نارونی عید قربان است قربانم نمی سازی چرا؟ سالها پیش در یک بعد از ظهر پاییزی با استاد غلامعلی پورعطایی تماس گرفتم تا به بهانه تهیه مجموعه عکسی با تکنیک های خاص دیجیتال از ایشان پرتره ای  در استودیوی نارونی تهیه کنم .  استاد پشت تلفن با خشوع قابل ملاحظه ای پذیرفتند و…