فلسفه نارونی

لایتناهی زیباست و زیبایی لایتناهی است . زیبایی اگر حقیقت داشته باشد هیچگاه تمام نمیشود . شماهر چقدر به سیب نگاه کنید هنوز هم زیباست  وذره ای از زیبایی او کم نمیشود . صورت کودک شما که همیشه دیدنی است خود دلیل مبرهن این ارتباط است .گرچه فیلسوفان زیادی سعی برتعریف این اصل مهم جهان دارند ولی زیبایی در هیچ تعریفی نمی گنجد و هیچ قدر و اندازه ای برای آن نمیتوان تعریف کرد.

ما در نارونی سعی برنشان دادن زیبایی ها داریم, سعی بر خلق زیبایی داریم . ونام “نارونی ” برگرفته از همین رسالت ماست .نار ونی یعنی اتمسفری که زاییده زیبایی بصری انار و زیبایی موسیقایی و راز آلود نی میباشد. دربعد صنعت بر آنیم تا با خلاقیت برای صنعت , صنایع را کمک کنیم تا برای ما ابزارتولید کنند ابزاری که باز کمک کند تا ما خلاقیت بیافرینیم.

مرغ نارونی نیز همان مرغ حق است که هر صبحگاه  به آسمان نظر میکند و آوایی سر میدهد .آوایی که هزاران نکته ناگفته در آواز دارد و باعث میشود  تا باقی مرغان و موجودات آنروز را با تسبیح وشعف آغاز کنند . ودر انتها به عنوان حافظان وشاعران بصری و صوتی بر این واقعیت ایمان داریم که : شــاعری باید تا بدانجا پیش رود که مــــــــــداحی باشد .

زمان

نارونی از سال ۱۳۷۴ مشغول به فعالیت بوده و موفق به ارایه صدها سفارش مختلف بصری و مالتی مدیا در عرصه ها و رسانه های مختلف شده است . این سفارش ها که برای موضوعات مختلف طراحی و اجرا و تحویل شده اند , تمامی  فضاهایی را که به گونه ای با تصویر و صدا مرتبط بوده را در بر میگیرند. ازتولید برنامه های کودکان گرفته تا تبلیغات ریاست جمهوری ومردمی و البته تبلیغات محصولات و کارخانه جات صنعتی .

نیروهای انسانی

نیروهای نارونی اغلب ازمیان  مستعدترین نیروهای کشور انتخاب میشوند و خلاقیت های  دیده شده در کارهای نارونی از اذهان روشن وخلاق آنان سر چشمه میگیرد .هسته اصلی نیروها که اکثرا از دانش آموخته دانشگاههای معتبر دنیا هستند ,هریک به تنهایی از طلایه داران رشته هنری خود در کشور بحساب می آیند . بستر نارونی همواره پذیرای نیروهای خلاق بوده و خواهد بود . نیروهایی که در این بستر وارد میشوند آموزش میبینند و تجربه کسب میکنند وبهترین های ممکن را خلق میکنند .برای نارونی همین افتخار بسنده میکند که بسیاری از طراحان بنام و خلاق امروز, سالها پیش و در ابتدای راهشان در نارونی بعنوان همکار درکنار ما بوده, وپس ازسالها امروز خود توانایی کسب وکاری مستقل را پیدا کرده اند .