طراحی کاتالوگ برنا صنعت

طراحی کاتالوگ برنا صنعت در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت برنا صنعت دسته بندی: طراحی کاتالوگ - طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است

کاتالوگ سازه گستر آرین پارس

کاتالوگ شرکت سازه گستر آرین پارس مشتری: شرکت سازه گستر آرین پارس دسته بندی: طراحی کاتالوپ - طراح گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است