تیزرهای تلویزیون شهری هتل درویشی

مشتری: هتل درویشی دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۹۲ تیزرهای تلویزیون شهری هتل درویشی این آگهی در سال ۱۳۹۲ وبه سفارش هتل مجلل درویشی جهت پخش در تلویزیون های شهری سطح شهر مشهد ساخته و پخش شد . در این نسل تیزرها نیز سه عدد تیزر دیگر توسط شرکت…

فیلم بناهای برتر مشهد مقدس

مشتری: شهرداری مشهد دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ:  ۱۳۸۹ ویدئوی تبلیغاتی بناهای برتر مشهد مقدس شهرداری مشهد (همایش بناهای برتر) این فیلم در سال ۱۳۸۹ به سفارش دبیرخانه اولین جشنواره بناهای برتر مشهد مقدس توسط شرکت نارونی به کارگردانی علی حسن زاده تصویر برداری و ساخته شده است .…

شرکت اتاق آبی

مشتری: شرکت اتاق آبی دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۹۱ ویدئوی تبلیغاتی شرکت اتاق آبی این فیلم که در سال ۱۳۹۱ و توسط شرکت نارونی ساخته شده است به بررسی مجموعه طراحی دکوراسیون داخلی  اتاق آبی می پردازد و پروژه های طراحی داخلی این شرکت معماری داخلی را در…