فیلمهای آموزشی مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف

مشتری: مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: فیلمهای آموزشی مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف فیلمهای آموزشی مرکز عارف در دو زمان ۵ دقیقه ای ساخته شده اند .درویدئوی بالا  قسمتهایی از فیلمهای آموزشی مراجعین به مرکز ام…

ویدیو سومین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

ویدیو سومین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان مشتری: نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۹۰

فیلم تبلیغاتی شهر چاپ روزنامه خراسان

فیلم تبلیغاتی شهر چاپ روزنامه خراسان مشتری: روزنامه خراسان دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۸۷ تصاویر برگزیده فیلم تبلیغاتی شهر چاپ روزنامه خراسان

بانک مسکن | اینترنت بانک

مشتری: بانک مسکن دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ویدئوی تبلیغاتی بانک مسکن این فیلم  به سفارش بانک مسکن و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.

فیلم تبلیغاتی شرکت نورسازان

مشتری: شرکت نوسازان شرق دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۸۵ ویدئوی تبلیغاتی شرکت نورسازان این فیلم  به سفارش شرکت نوسازان شرق و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است. عکس های برگزیده

بانک مسکن | تسهیلات خرید واحد مسکونی

مشتری: بانک مسکن دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ویدئوی تبلیغاتی تسهیلات خرید واحد مسکونی بانک مسکن این فیلم  به سفارش   بانک مسکن و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.

انیمیشن تبلیغاتی شرکت عمران و مسکن شرق

مشتری:  شرکت عمران و مسکن شرق دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۸۴ انیمیشن تبلیغاتی شرکت عمران و مسکن شرق این فیلم  به سفارش  شرکت عمران و مسکن شرق و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است .