طراحی کاتالوگ برنا صنعت

طراحی کاتالوگ برنا صنعت در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت برنا صنعت دسته بندی: طراحی کاتالوگ - طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است

طراحی آرم و ست اداری شرکت رسانه سلامت

طراحی آرم و ست اداری شرکت رسانه سلامت مشتری: شرکت رسانه سلامت ایرانیان دسته بندی: طراحی آرم و ست ادرای - طراحی هویت بصری تاریخ: ۱۳۹۶ مفاهیم در نظر گرفته شده جهت لوگوی رسانه سلامت: استفاده از سیب سبز در میانه آرم برگرفته از نماد سیب سبز سلامت جهانی. استفاده از قلب در میانه سیب…

طراحی آرم و ست اداری شرکت زرین افزار

طراحی آرم و ست اداری شرکت زرین افزار در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت مهندسی زرین افزار دسته بندی: طراحی آرم و ست اداری شرکت زرین افزار - طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶

طراحی آرم شرکت مهراز شرق

طراحی آرم شرکت مهراز شرق مشتری: شرکت مهراز شرق دسته بندی: طراحی آرم و لوگو- طراحی هویت بصری- طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۰ شرکت تبلیغاتی نارونی طراح قالب های اختصاصی وب سایت

کاتالوگ سازه گستر آرین پارس

کاتالوگ شرکت سازه گستر آرین پارس مشتری: شرکت سازه گستر آرین پارس دسته بندی: طراحی کاتالوپ - طراح گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است