طراحی آرم و ست اداری خانه کودک

طراحی آرم و ست اداری خانه کودک در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری:  خانه مهر کودک دسته بندی: طراحی آرم و ست اداری خانه کودک - طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است