طراحی آرم و ست اداری شرکت رسانه سلامت

طراحی آرم و ست اداری شرکت رسانه سلامت مشتری: شرکت رسانه سلامت ایرانیان دسته بندی: طراحی آرم و ست ادرای - طراحی هویت بصری تاریخ: ۱۳۹۶ مفاهیم در نظر گرفته شده جهت لوگوی رسانه سلامت: استفاده از سیب سبز در میانه آرم برگرفته از نماد سیب سبز سلامت جهانی. استفاده از قلب در میانه سیب…

طراحی آرم و ست اداری شرکت زرین افزار

طراحی آرم و ست اداری شرکت زرین افزار در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت مهندسی زرین افزار دسته بندی: طراحی آرم و ست اداری شرکت زرین افزار - طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶

طراحی آرم شرکت مهراز شرق

طراحی آرم شرکت مهراز شرق مشتری: شرکت مهراز شرق دسته بندی: طراحی آرم و لوگو- طراحی هویت بصری- طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۰ شرکت تبلیغاتی نارونی طراح قالب های اختصاصی وب سایت