لامپ پارس افغانستان (به سفارش شرکت نصیب محب)

مشتری: شرکت نصیب محب دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۹۵ ویدئوی تبلیغاتی لامپ پارس افغانستان این مجموعه تیزرها در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نارونی برای پخش در کشور افغانستان تهیه شده است . شرکت نصیب محب سفارش دهنده این تیزرها میباشد . عکس ها

درمانگاه پوست و مو آراد شرق

مشتری: درمانگاه پوست و مو آراد شرق دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۸۹ ویدئوی تبلیغاتی درمانگاه پوست و مو آراد شرق این فیلم  به سفارش درمانگاه پوست و مو آراد شرق و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.

شرکت پارسیس

مشتری: شرکت پارسیس دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۸۹ ویدئوی تبلیغاتی شرکت پارسیس این مجموعه تیزر ها که شامل ۵ تیزر مختلف جهت نمایش در تلویزیونهای شهری در سطح شهر مشهد میباشد در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت نارونی و به سفارش گالری پارسیس ساخته شده است . عکس

فیلمهای آموزشی مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف

مشتری: مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: فیلمهای آموزشی مرکز ام آر آی و سی تی اسکن عارف فیلمهای آموزشی مرکز عارف در دو زمان ۵ دقیقه ای ساخته شده اند .درویدئوی بالا  قسمتهایی از فیلمهای آموزشی مراجعین به مرکز ام…

بانک مسکن | اینترنت بانک

مشتری: بانک مسکن دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ویدئوی تبلیغاتی بانک مسکن این فیلم  به سفارش بانک مسکن و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.

تیزرهای محیطی و تلویزیون های شهری سالن زیبایی پوپر لاکچری

مشتری: مجتمع باغ بهشت دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی محیطی/ تیزر تبلیغات محیطی تاریخ: ۱۳۹۵ تیزرهای محیطی و تلویزیون های شهری سالن زیبایی پوپر لاکچری این تیزرها جهت معرفی سالن زیبایی پوپر لاکچری در تلویزیونهای شهری تهیه شده و در سال ۱۳۹۵ در سطح شهر مشهد به نمایش در آمده است.

تبلیغات شهری شهرداری مشهد ( بناهای برتر )

مشتری:  شهرداری مشهد دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی تاریخ: ۱۳۸۸ ویدئوی تبلیغات شهری شهرداری مشهد (بناهای برتر) این فیلم که به سفارش  شهرداری مشهد و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است به تبلیغات شهری شهرداری مشهد میپردازد .