طراحی کاتالوگ مروسان

طراحی وب سایت گروه مهندسی معماری رضا اسمی مشتری: شرکت مروسان دسته بندی: طراحی کاتالوگ تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است

طراحی کاتالوگ برنا صنعت

طراحی کاتالوگ برنا صنعت در شرکت تبلیغاتی نارونی مشتری: شرکت برنا صنعت دسته بندی: طراحی کاتالوگ - طراحی گرافیک تاریخ: ۱۳۹۶ این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است

طراحی آرم و ست اداری شرکت رسانه سلامت

طراحی آرم و ست اداری شرکت رسانه سلامت مشتری: شرکت رسانه سلامت ایرانیان دسته بندی: طراحی آرم و ست ادرای - طراحی هویت بصری تاریخ: ۱۳۹۶ مفاهیم در نظر گرفته شده جهت لوگوی رسانه سلامت: استفاده از سیب سبز در میانه آرم برگرفته از نماد سیب سبز سلامت جهانی. استفاده از قلب در میانه سیب…