چینی بهداشتی مروارید (تیزر انگلیسی)

مشتری:کارخانه چینی بهداشتی مروارید

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۴

این تیزر در سال ۱۳۸۴ جهت معرفی محصولات شرکت مروارید در ارمنستان توسط شرکت نارونی ساخته شده است

ساخت ویدیو تبلیغاتی چینی بهداشتی مرواریددر نارونی

عکس های مرتبط با ویدئوی تبلیغاتی چینی بهداشتی مروارید (انگلیسی)