مشتری: علی اکبر رحیمیان

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ:

ویدئوی تبلیغاتی آثار معماری آقای مهندس علی اکبر رحیمیان مشهد

این فیلم که به سفارش  آثار معماری آقای مهندس علی اکبر رحیمیان مشهد و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است.