مشتری: شرکت نصیب محب

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۹۵

ویدئوی تبلیغاتی لامپ پارس افغانستان

این مجموعه تیزرها در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نارونی برای پخش در کشور افغانستان تهیه شده است . شرکت نصیب محب سفارش دهنده این تیزرها میباشد .

عکس ها