مشتری: شرکت الماسکاران توس

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۸

فیلم تبلیغاتی شرکت الماسکاران توس

در این ویدئو قسمتهایی از فیلم تبلیغاتی شرکت الماسکاران توس را مشاهده میفرمایید که در سال ۱۳۸۸ در شرکت نارونی تهیه و تحویل شده است .