طراحی کاتالوگ مبل کیمیا

مشتری: مشرکت مبل کیمیا

دسته بندی: طراحی گرافیک – طراحی کاتالوگ

تاریخ: ۱۳۹۶

طراحی کاتالوگ شرکت مبلمان کیمیا با رعایت اصول حرفه ای در رنگ بندی و اصول تایپوگرافی سعی بر آن داشته است تا با رعایت کادر بندی مناسب استفاده از تصاویر مکمل و تصویرسازی های کمکی نتیجه گیری نهایی خوبی دست پیدا کند.

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است