طراحی آرم و هویت بصری فان چارتر

مشتری: شرکت فان چارتر

دسته بندی: طراحی آرم و لوگو – طراحی هویت بصری

تاریخ: ۱۳۹۴

طراحی و هویت بصری یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری هر برندی باشد رویکرد گروه طراحی این مجموعه در این خصوص بر مبنای خلاقیت نوآوری مشخص شدن سبک هنری و چشم انداز استراتژیک سازمان و یا شرکت مورد نظر می باشد.

طراحی آرم شرکت فان چارتر با رعایت نکات مذکور در دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه رنگ پیشنهادی خلق شعار و فونت و بافت پیشنهادی ارائه گردیده است.

آرم و لوگو فان چارتر