مشتری:  شهرداری مشهد

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۸

ویدئوی تبلیغات شهری شهرداری مشهد (بناهای برتر)

این فیلم که به سفارش  شهرداری مشهد و توسط شرکت نارونی طراحی و ساخته شده است به تبلیغات شهری شهرداری مشهد میپردازد .