نارونی پس از گذشت دو دهه فعالیت در این عرصه، هزاران پروژه گرافیکی مختلف صنعتی و فرهنگی  را ایده پردازی، طراحی و چاپ کرده است. این سفارش ها در گستره بسیار زیادی از رسانه های چاپی و بصری ارایه شده اند: از طراحی برای ارایه بر روی جعبه های کبریت! گرفته تا بیلبوردهای تبلیغاتی در مکان های مختلف.

در زیر میتوانید گزیده ای از آخرین کارهای این واحد را مشاهده بفرمایید: